Vacature: Begeleider MBO

Heb jij MBO gestudeerd en ben je op zoek naar een functie als begeleider? Als begeleider werk je zelfstandig en ben je mentor van onze cliënten.

Doel van de functie

Bieden van toekomstperspectief d.m.v.

 • Crisisinterventie in beslotenheid, vervolgbehandeling en/of diagnostische hulp
 • 24-Uurs opvang (langdurig)
 • Opleidings/beroepsperspectief
 • Persoonlijke aandacht, liefde en op de persoon toegesneden hulpmiddelen aanreiken, opdat de cliënt gedragsverandering en perspectief krijgt op leven en opleiding cq. Werk.

Organisatorische positie

De begeleider ressorteert onder de directie van de locatie waar men werkzaam is.

Profiel

Kennis en ervaring

 • MBO niveau
 • SPW niveau 4 en/of SPH
 • Minimaal 1 jaar ervaring met LVG- jongeren
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en de specifieke problematiek van LVG- jongeren

Specifieke functiekenmerken

 • Veiligheid, vertrouwen en communicatie
 • Begrip, empathie, cliënt accepteren / respecteren zoals deze is
 • Consequent en betrouwbaar zijn
 • Grenzen stellen en corrigeren
 • Crisis en conflicten kunnen hanteren
 • Juiste balans afstand-nabijheid
 • Goed kunnen observeren/signaleren
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig voor het verzorgen van rapportages
 • Ontwikkelen van een gezonde attitude (vertrouwen uitstralen, relativeren, humor, liefde, niet oordelen, acceptatie en (zelf-)respect
 • Gericht op leren cliënten
 • Voorbeeldgedrag vertonen
 • Ordelijkheid en hygiënisch
 • Representatief
 • Coachen (juiste vragen stellen, spiegelen)
 • Motiveren, positief stimuleren

m.b.t. werken in een team:

 • Feedback geven en ontvangen
 • Kunnen samenwerken
 • Aan (begeleiding) afspraken houden
 • Methodisch handelen

TAKEN

Behoeften signaleren

 • Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van de cliënt in overleg met collega’s
 • Signaleert mogelijke knelpunten betreffende de directe hulpverlening en bespreekt dit met collega’s
 • Verstrekt informatie aan de cliënt, bijvoorbeeld over de werkwijze

Activiteiten en werkwijze mede vormgeven

 • Denkt mee over de inhoud van activiteiten en de wijze van begeleiding
 • Denkt na over de praktische/dagelijkse werkwijze op de groep. Doet voorstellen ter verbetering
 • Denkt mee over de planning en organisatie van activiteiten

Behandelplan uitvoeren

 • Verzorgt en begeleidt cliënten in hun leefomgeving
 • Verstrekt informatie over de dagelijkse gang van zaken binnen de instelling
 • Bevordert goede leefsituatie en ziet toe op de naleving van huisregels
 • Biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijks leven
 • Geeft inzicht in eigen gedrag van de cliënt
 • Stimuleert participatie in groepen. Voert daartoe motiverende gesprekken met cliënten
 • Stimuleert en organiseert huishoudelijke en/of (re)creatieve activiteiten en ziet toe op de uitvoering ervan
 • Voert indien noodzakelijk andere ondersteunende werkzaamheden uit
 • Rapporteert over de verrichte werkzaamheden en de gedragingen van de cliënt
 • Signaleert knelpunten en bespreekt deze met de leidinggevende

Dienstverlening optimaliseren

 • Denkt actief mee over de ontwikkeling van de dienstverlening
 • Neemt deel aan werkoverleg

Overige taken

  • Opstellen van een persoonlijke leer/werkplan. Dit plan is het uitgangspunt voor de coachingsgesprekken
  • Een juiste inschatting leren maken wat wel en niet kan en dit bespreekbaar maken
  • Vanuit individueel begeleidingsplan cliënt leren werken

</ul

Begeleiding: Begeleider wordt begeleid door directie.
Werktijden: in overleg, inclusief weekenden en avonden.
Opleiding/training: training on the job aan de hand van POP.

Waardering

Uitgangspunt is het functieboek cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Begeleider MBO diploma aanvang schaal 5. Bij goed functioneren en vaste aanstelling naar schaal 6. De directie kan hierin anders beslissen.

Kom jij ons team versterken?

Voldoe jij aan het bovenstaande en wil je graag eens bij ons langs komen? Vul onderstaande contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact op!

Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.