036 - 848 54 12 info@freewayzorg.nl

Voortraject ambulant wonen

Bij Freeway Zorg is er de mogelijk dat cliënten kunnen doorgroeien naar een voor traject ambulante begeleiding. Hier krijgen de cliënten meer zelfstandigheid in de nabijheid van een begeleider.
Er wordt ambulant gewerkt door middel van verscheidene ondersteuningsvormen, dit is afhankelijk van de hulpvraag. Er worden trainingen aangeboden, bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie op maat (het uitleggen van een stoornis), weerbaarheidstraining, zelfredzaamheid vergroten, impulsregulatie etc. De trainingen worden ‘op maat’ aangeboden.

Uitleg voortraject ambulant wonen

Op deze locatie wordt de situatie van ambulant wonen nagebootst.  Hier wonen  cliënten die al wat verder in hun ontwikkeling zijn en voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden, dit houdt in dat zij meer verantwoordelijkheden kunnen dragen en dat er 24 uur begeleiding in hun nabijheid is. Men moet denken aan:
 • Je bent gemotiveerd om je opleiding te behouden/behalen en heeft een positieve werkethos.
 • Je bent gemotiveerd om ambulant begeleid te worden. Dit betekent dat je open staat voor begeleiding en de hulp accepteert die je nodig hebt.
 • Je bent gemotiveerd om te werken aan het vergroten van je zelfstandigheid.
 • Je hebt een gezond dag- en nachtritme: dit betekent overdag wakker zijn en ’s nachts slapen.
 • Je kunt hulpvragen formuleren en (uit)stellen.
 • Je kunt je aan afspraken houden en bent op tijd aanwezig voor de geplande begeleidingsmomenten.
 • Je hebt tenminste één keer per week een gesprek met je persoonlijk begeleider Tijdens dit geplande moment wordt er gewerkt aan je begeleidingsdoelen. Ook kijk je samen naar hoe het met je gaat.
 • Je deelt met de persoonlijk begeleider informatie die van belang is voor de uitvoering van de begeleiding.
 • Je kan zelfstandig koken, schoonmaken en kleren wassen
 • Je kan plannen en organiseren
 • Je kan structuur in de dag brengen (vaste dagindeling)
 • Je kan tot een bepaalde mate zijn eigen administratie bij houden
 • Je kan leren omgaan met problemen en tegenslagen
 • Je kan omgaan met anderen (familie, vrienden en leeftijdsgenoten) Je bent gemotiveerd om in het voortraject ambulant wonen begeleid te worden. Dit betekent dat je open staat voor begeleiding en de hulp accepteert die je nodig hebt.
 • Je hebt een vorm van inkomen om je vaste lasten te kunnen betalen, boodschappen worden betaald en huur is weggevallen.
 • Je beschikt over een goede ADL en hebt je hier geen  of weinig begeleiding bij nodig.
 • Je kan je aan gemaakte afspraken en taken houden die op de groep zijn gemaakt.