Voortraject ambulant wonen

Bij Freeway Zorg is er de mogelijk dat cliënten kunnen doorgroeien naar een voor traject ambulante begeleiding. Hier krijgen de cliënten meer zelfstandigheid in de nabijheid van een begeleider.
Er wordt ambulant gewerkt door middel van verscheidene ondersteuningsvormen, dit is afhankelijk van de hulpvraag. Er worden trainingen aangeboden, bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie op maat (het uitleggen van een stoornis), weerbaarheidstraining, zelfredzaamheid vergroten, impulsregulatie etc. De trainingen worden ‘op maat’ aangeboden.

 • Gemotiveerd om de opleiding of werk te volgen
 • Gemotiveerd om ambulant begeleid te worden. Dit houdt in open staan voor begeleiding en de hulp.
 • Gemotiveerd om te werken aan het vergroten van de zelfstandigheid.
 • Gezond dag- en nachtritme: dit betekent overdag bezig zijn en ’s nachts slapen.
 • Het formuleren en (uit)stellen van hulpvragen.
 • Aan afspraken houden en op tijd aanwezig voor de geplande begeleidingsmomenten.
 • Tenminste één keer per week een gesprek met de persoonlijk begeleider waarin gewerkt wordt aan de begeleidingsdoelen. 
 • Het delen van informatie met de persoonlijk begeleider die van belang is voor de uitvoering van de zorg
 • Zelfstandig koken, schoonmaken en kleren wassen
 • Plannen en organiseren
 • Structuur in de dag brengen (vaste dagindeling)
 • In bepaalde mate eigen administratie bijhouden
 • Leren omgaan met problemen en tegenslagen
 • Omgaan met anderen (familie, vrienden en leeftijdsgenoten) 
 • Gemotiveerd in het voortraject ambulant wonen begeleid te worden. Dit houdt in open te staan  voor begeleiding en hulp accepteren die nodig is.
 • Beschikt over vorm van inkomen om de vaste lasten te kunnen betalen (boodschappen en huur worden betaald)
 • Beschikt over een ADL en heeft hier geen of weinig begeleiding bij nodig.
 • Nakomen van gemaakte afspraken en taken op de groep.