Methodieken

Bij Freeway Zorg worden de cliënten begeleidt en ondersteund via het SCM (Sociaal Competentie Model). Het Competentiemodel is een methode, ontwikkeld in de jeugdhulpverlening, om kinderen en jongeren zo optimaal mogelijk te laten leren. Het Sociaal Competentie Model komt voort uit de leertheorieën en de ontwikkelingspsychologie. Competentiebenadering voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking, is gericht op het in balans brengen van draagkracht en draaglast door het stap voor stap vergroten van de vaardigheden (stapsgewijze competentievergroting) en gaat er van uit dat draagkracht en draaglast met elkaar in evenwicht moeten zijn om iemand goed te laten functioneren. Draagkracht staat voor alle individuele eigenschappen en vaardigheden die de persoon rijk is.
Draaglast staat voor het totaal aan belastende omstandigheden (taken) voor de persoon. De cliënt staat binnen dit model centraal. Hoe gaat iemand om met het dagelijks leven en wat heeft hij of zij daar voor nodig. Leren omgaan met andere en leeftijdgenoten, zinvol kunnen invullen van vrije tijd, zelfstandig kunnen zijn denken en wonen, kunnen omgaan met geld, leven in een groep, dagbesteding, structuur, bepaalde werkwijze en vaardigheden zijn nodig om dit te bewerkstelligen.

Er wordt gewerkt van uit:

  • Het aanleren van vaardigheden
  • Zelfredzaamheid vergroten
  • Verantwoordelijkheid leren dragen
Het risico gedrag van de cliënt wordt via een risicoanalyse in kaart gebracht. Wat wordt gesignaleerd en besproken, mentor, cliënt en GZ psycholoog, daarna wordt het meegenomen in het zorg en ondersteuningsplan. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben meer moeite met het verwerken van gebeurtenissen en kunnen daarom ook minder aan dan normaal begaafde mensen. Zij hebben een beperkt informatie verwerkend vermogen en bovendien een beperkte draagkracht. Er zijn vaak relatief weinig stressoren nodig om een licht verstandelijk beperkte persoon uit balans te brengen. Voor normaal begaafde mensen is het vaak moeilijk te begrijpen dat slechts weinig, in onze ogen kleine dingen dan zo een grote uitwerking kunnen hebben.

Competentiebenadering voor mensen met een licht verstandelijke beperking gebeurt vanuit een positief kader: het gaat uit van het kunnen, de mogelijkheden van de persoon in plaats van uit te gaan wat de gebreken zijn. Competentiebenadering moet een stimulans zijn juist door de positieve benadering.

Naast het SCM werken we ook volgens:

Sociale leer theorie/modeling:
Deze theorie gaat uit van dat cliënten gedrag leren van belangrijke personen in de omgeving. Wanneer we uitgaan van medebewoners betekent dit dat wanneer ze zien dat een medebewoner ergens voordeel uit haalt, dit motiveert om adequaat gedrag te vertonen.

Motiverende gespreksvoering:
Deze methode, is een prettige communicatiestijl voor zowel de gever als de ontvanger. Motiverende gespreksvoering erkent dat iedereen met ambivalentie te maken heeft: het spreekwoordelijke engeltje op de ene schouder en het duiveltje op de andere. Door je communicatiestijl aan te passen en op een coöperatieve manier met je gesprekspartner aan de slag te gaan, kun je wonderen verrichten. In (mentor)gesprek de cliënt stimuleren on naar gevolgen van de gedrag te kijken en perspectief van een ander.