Persoonlijke motieven

Wij zijn zeer geïnteresseerd in de mens. De mens met zijn beperkingen telt ook mee in deze harde maatschappij. Hoe houdt deze doelgroep, de Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG)  het hoofd boven water?

We hebben bewust gekozen voor de doelgroep licht verstandelijk  beperkten. De afgelopen 5 jaar hebben we gezien wat er zich in de maatschappij afspeelt  bij de doelgroep LVG/VG/GGZ. De maatschappij wordt steeds gejaagder en vraagt steeds meer. Het is  voor een LVG-er  met of zonder gedragsproblemen moeilijk om zich staande te houden.

Wij zijn zelf werkzaam geweest in verschillende zorginstellingen. We hebben gezien in de praktijk dat deze groep snel buiten de boot valt en moeilijk de zorg krijgt waar ze recht op hebben en waar ze mee geholpen zijn. Dit is nog steeds een vergeten groep die hard hulp en ondersteuning nodig hebben. Dat ervaren we als zorgelijk en hun lot trekken wij ons dan ook aan. Vanuit die gedachte willen we dan ook deze doelgroep, ondersteunen, coachen en begeleiden naar een zinvolle dag. Daarbij toekomstperspectief bieden.

Wij trekken ons dit aan omdat wij vinden dat ieder persoon recht heeft om zijn/haar eigen keuzes te maken. Wat niet wil zeggen dat deze doelgroep zelfstandig kan functioneren in onze maatschappij. De samenleving verwacht dat mensen actief deelnemen aan de maatschappij en assertief en  zelfredzaam zijn. Dit is in de huidige samenleving echter niet altijd een eenvoudige opgave, voor mensen met een licht verstandelijke beperking met gedragsproblemen.

Peter Sluijk

Peter Sluijk

Mijn naam is Peter Sluijk, geboren in 1960, en vanaf 1982 ben ik 28 jaar werkzaam geweest bij Justitie. Bij Justitie heb ik vele verschillende functies bekleed. Van gestichtswachter tot manager. Met alle ervaring van begeleiden, coachen en ondersteunen van jongeren/volwassenen heb ik in 2010 de overstap gemaakt om een eigen zorginstelling op te zetten, Freeway Zorg. Naast mijn eigen bedrijf ben ik getrouwd met een prachtige vrouw waarmee ik een dochter en een zoon heb.

Graag met ons samenwerken?

We willen graag met je in contact komen.

Freeway Zorg

Wij regelen 24 uurs beschermde woonruimte voor cliënten met een licht verstandelijke beperking.

CONTACTGEGEVENS

Freeway Zorg postadres
Postbus 22159
1302 CD Almere
info@freewayzorg.nl